201604.05
0

Przetarg nieograniczony – wadium.

Wadium to instytucja o dużym znaczeniu w zamówieniach publicznych. Definicji wadium nie znajdziemy w p.z.p. i w tym zakresie należy posłużyć się przepisami k.c.1. Potwierdza to również orzecznictwo SN w wyroku z dnia 24 marca 2011 r.2, w którego uzasadnieniu SN stwierdza, że wadium z p.z.p. należy definiować w taki sam sposób, jak przyjęto to…

201604.05
0

Przetarg nieograniczony – postępowanie

Pierwszym etapem udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest przygotowanie procedury zamówieniowej, oszacowanie wartości zamówienia, a także w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, obligatoryjne powołanie komisji przetargowej. Taka komisja, działa jako organ pomocniczy przy kierowniku zamawiającego, a jej podstawowym zadaniem jest ocena spełnienia przez wykonawców warunków do udziału w postępowaniu…

201604.05
0

Przetarg nieograniczony – ogólny zarys.

Przetarg nieograniczony jest podstawowym i najczęściej używanym trybem udzielania zamówień publicznych. W roku 2011 w tym trybie udzielono w Polsce ponad 82,07% zamówień publicznych, co w porównaniu z rokiem 2010 (77.94%) jest znacznie lepszym wynikiem1. W mojej opinii, ustawodawca oraz zamawiający, powinni dążyć do jak najczęstszego stosowania tego trybu, gdyż zapewnia on w największym stopniu…