201604.05
0

Przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony.

Podstawowa różnica pomiędzy tymi trybami wynika już z definicji przetargu ograniczonego. Odbywa się on w dwóch częściach, z czego pierwsza ma na celu wstępne ograniczenie ilość wykonawców, natomiast druga polega na składaniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej. Do drugiej część zamawiający dopuszcza nie mniej niż pięciu oraz nie więcej niż dwudziestu wykonawców. Ponadto oświadczenia, dokumenty i…

201604.05
0

Przetarg ograniczony – ogólny zarys.

Przetarg ograniczony, jest trybem udzielania zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie tylko część z nich jest zapraszana przez zamawiającego do składania ofert. Przetarg ograniczony, jest trybem stosowanym rzadko, bo tylko 0,64%1 zamówień w roku 2011, zostało udzielonych przy jego…