Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

buy-cash-coins-2116-1Niewątpliwą zaletą dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym są jego koszty. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w pozwach skierowanych do postępowania nakazowego pobiera się jedynie czwartą część opłaty stosunkowej. Poza tym opłata ta nie może być mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł.

Postępowanie nakazowe jest niezwykle korzystne dla powoda z uwagi na regulację dotyczącą kosztów sądowych, albowiem koszty dochodzenia roszczeń są obniżone i de facto przerzucone na pozwanego. Powód wnosząc pozew w postępowaniu nakazowym jest zobowiązany uiścić opłatę sądową, która wynosi ¼ opłaty stosunkowej, wynoszącą dla roszczeń pieniężnych 5% wartości przedmiotu sporu, zgodnie z treścią art. 13 w związku z art. 19 ust. 2 u.k.s.c.

W sytuacji wniesienia przez pozwanego zarzutów od nakazu zapłaty, jest on zobowiązany uiścić w myśl art. 13 w związku z art. 19 ust. 4 u.k.s.c., pozostałe ¾ opłaty stosunkowej. W literaturze przyjmuje się, że takie uregulowanie kwestii opłat sądowych jest dodatkowym środkiem, przewidzianym przez ustawodawcę, który ma spowodować, że wniesienie zarzutów przez pozwanego będzie przemyślane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button