Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Podstawa i zakres żądania pozwu wekslowego.

monkey-161227_1280Przedmiotem postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie weksla są roszczenia, wynikające z treści weksla, czyli zapłata sumy wekslowej. Ponadto posiadacz weksla może dochodzić roszczeń ubocznych związanych bezpośrednio z wekslem, tj. odsetek, kosztów protestu i zawiadomienia. W doktrynie prawa cywilnego sporny jest fakt, czy w trybie postępowania nakazowego posiadacz weksla może dochodzić roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko wystawcy weksla lub akceptantowi, jednakże przyjmuje się, że jest to dopuszczalne.1


1 A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz…, str. 43.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button