Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

infolinia: 505 853 465

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dotyczącej zamówień publicznych. Wielokrotnie pomagaliśmy Zamawiający w organizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, przeprowadzaliśmy szkolenia, oraz pomagaliśmy przedsiębiorcą w przygotowaniu odpowiednich ofert.

Zamawiającym oferujemy następującą pomoc:

 • w wyborze odpowiedniego trybu postępowania;
 • w organizacji i przeprowadzeniu czynności poprzedzających postępowanie;
 • pełne przygotowanie treści SIWZ zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
 • doradztwo i pomoc prawną w trakcie postępowania, ewentualne zmiany treści SIWZ;
 • pomoc prawną w przypadku ewentualnych odwołań podmiotów biorących udział w postępowaniu;
 • reprezentacje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • organizację szkoleń.

Wykonawcom oferujemy następującą pomoc:

 • pomoc przy tworzeniu i uzyskiwaniu dokumentacji przetargowej;
 • weryfikację prawidłowości i kompletności przygotowanej oferty oraz zebranej dokumentacji;
 • pomoc przy formułowaniu i kierowaniu pytań do Zamawiającego;
 • reprezentacje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • organizację szkoleń.