adwokatJak wygląda sytuacja osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa karnoskarbowego?

- Ten, kto chce się bronić przez zarzutem popełnienia przestępstwa skarbowego, ma trudne zadanie. Jego przeciwnikiem jest finansowy organ postępowania przygotowawczego (tj. urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej lub urząd celny). Wierzyć w jego dobrą wolę jest (delikatnie rzecz ujmując) nieroztropnie (postępowania karnoskarbowe są bardzo często wszczynane instrumentalnie: tylko po to, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego). W sprawach karnoskarbowych właściwe rzeczowo są sądy powszechne (ich wydziały karne). W przeciwieństwie do sędziów sądów administracyjnych (gdzie istnieją wyspecjalizowane wydziały) sędziowie, którzy na co dzień zajmują się sprawami karnymi, nie mają dużego doświadczenia w stosowaniu prawa podatkowego. W związku z tym mają oni tendencję do polegania na tym, co mówią organy podatkowe. To wymaga od obrońcy asertywnego postawienia sprawy: ewentualna ostateczność (lub prawomocność) decyzji podatkowej nie może oznaczać, że oskarżony nie może wracać do kwestii podatkowych. Nie wolno dać się zepchnąć do defensywy. Kolejną okolicznością, która utrudnia pojęcie właściwej obrony, jest charakter oskarżonych. O popełnienie przestępstw skarbowych oskarżani są ludzie, który nie są zawodowymi przestępcami. Zasiadanie na ławie oskarżonych jest dla nich nowym, bardzo stresującym doświadczeniem. Osoby podejrzane (albo oskarżone) o popełnienie przestępstwa skarbowego bardzo często dają sobie wmówić, że są winne. Jest tak, gdyż mylą winę nieumyślną (zdecydowana większość naruszeń prawa podatkowego jest dokonywana z winy nieumyślnej) z winą umyślną. W prawie karnym skarbowym jest bardzo mało przestępstw, które można popełnić z winy nieumyślnej. Odpowiedzialność podatkowa i odpowiedzialność karnoskarbowa to dwa całkowicie różne reżimy odpowiedzialności. To, że ktoś kiedyś nie zapłacił jakiegoś podatku, wcale nie oznacza, że automatycznie jest przestępcą.

Jak się w takim razie bronić? 

- Dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata (doradcy podatkowi niestety nie mogą być obrońcami w sądach karnych). Problem polega jednak na tym, że adwokaci bardzo rzadko znają się na prawie podatkowym w stopniu, który umożliwiałby im właściwą ocenę dotychczasowej pracy organów podatkowych oraz szybkie reagowanie na twierdzenia oskarżyciela publicznego, którym jest przecież urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. Do tego trzeba dodać, że procesowe prawo karnoskarbowe pełne jest zawiłości i kaskadowego stosowania innych ustaw. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który jest jednocześnie doradcą podatkowym. Najlepiej zadbać o taką pomoc już na etapie postępowania podatkowego tak, aby jedna osoba prowadziła całość sprawy, tj. reprezentowała podatnika w trakcie postepowania podatkowego (w tym w trakcie kontroli podatkowej) oraz ewentualnego postępowania karnoskarbowego. Odpowiednia praca na etapie postępowania podatkowego pozwala często uniknąć wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

Czy warto bronić swoich praw w postępowaniu karnoskarbowym?

- Tak, warto bronić swoich spraw. Z mojego doświadczenia wynika, że aktywne podjęcie obrony daje bardzo dużą szansę na pozytywny wynik postępowania (uniewinnienie lub korzystną zmianę kwalifikacji prawnej). Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na niepodjęcie obrony. Dotyczy to w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych, które biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oraz głównych księgowych.