Prowadzimy pełną obsługę spraw z zakresu prawa pracy i dziedzin pokrewnych.

W szczególności:

  • przygotowujemy regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania,
  • sporządzamy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia etc.,
  • doradzamy w sprawach dotyczących systemów czasu pracy,
  • doradzamy w sprawach związanych z czasem pracy kierowców,
  • doradzamy w sprawach rozliczeń należności z tytułu podróży służbowych,
  • obsługujemy działanie rad pracowniczych, ZFŚS i związków zawodowych,
  • przygotowujemy wypowiedzenia umów w trybie zwykłym oraz rozwiązania umów w trybie dyscyplinarnym,
  • reprezentujemy pracodawców i pracowników w sądzie pracy,
  • obsługujemy proces likwidacji stanowisk pracy, w tym zwolnień grupowych,
  • doradzamy w sprawach PPK i RODO i obsługujemy kontrole z PIP, ZUS, US i UODO

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług