5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Nagroda w konkursie.

cup-1010916_1280Zgodnie z definicja zawartą w p.z.p., konkurs to przyrzeczenie publiczne zamawiającego w formie ogłoszenia publicznego, w którym zobowiązuje się on do przekazania nagrody za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. P.z.p. w szczególności wymienia prace z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, przetwarzania danych oraz prace architektoniczno-budowlane. Jako jedną z nagród możliwych w konkursie, art. 111 ust. 1 p.z.p. wymienia zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki. Warunkiem takiej nagrody jest tożsamość przedmiotu zamówienia z zakresem szczegółowego opracowania pracy konkursowej, które jest zawarte w regulaminie konkursu. Po wybraniu zwycięskiej pracy, zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni, przystępuje do negocjacji ze zwycięzcą (tj. wszczyna postępowanie z wolnej ręki).

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button