4. Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony – ogólny zarys.

clock-70189_1280Przetarg ograniczony, jest trybem udzielania zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie tylko część z nich jest zapraszana przez zamawiającego do składania ofert. Przetarg ograniczony, jest trybem stosowanym rzadko, bo tylko 0,64%1 zamówień w roku 2011, zostało udzielonych przy jego użyciu. Jednak jak wynika z danych statystycznych, zamawiający chętniej stosują przetarg ograniczony przy zamówieniach o dużej wartości (10,75%2 wartości wszystkich zamówień w 2011 roku było udzielonych w trybie przetargu ograniczonego). Moim zdaniem, wynika to z możliwości większej selekcji wykonawców, niż przy przetargu nieograniczonym, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Podobnie jak w przypadku przetargu nieograniczonego, tryb ten można stosować w każdej sytuacji, bez względu na wartość czy przedmiot postępowania.


1 Projekt(do uzgodnienia) Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2011 r.
2 Tamże.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button