100-bank-notes-bills-2099Kancelaria specjalizuje się w obsłudze płatników w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy członków organów osób prawnych w sprawach karnoskarbowych. Dla naszych Klientów tworzymy umowy spółek komandytowo-akcyjnych oraz obsługujemy proces ich rejestracji.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczone są przez doradców podatkowych.