W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęta ochrona własności intelektualnej, prawo prasowe, prawo reklamy, jak również tradycyjne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego. Jakub Kralka jest autorem kilkuset artykułów związanych z tą tematyką oraz prowadzącym znanego bloga dotyczącego prawa nowych technologii – techlaw.pl oraz duży serwis internetowy bezprawnik.pl

Szczegóły

Specjalizacja:prawo własności int.
prawo autorkie
Nowe technologie
Profesja:prawnik
Email:sekretariat@gozdzperlowski.pl