Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (mgr prawa), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr administracji publicznej) oraz Wydziału Ekonomicznego WSE (mgr ekonomii). Specjalizuje się w prawie karnym (w tym w prawie karnym gospodarczym) oraz procedurze cywilnej w sprawach gospodarczych.

Szczegóły

Specjalizacja:Prawo karne
Prawo karne gospodarcze
Prawo Gospodarcze
Profesja:adwokat
Email:sekretariat@gozdzperlowski.pl