apple-black-and-white-camera-5168Dla naszych Klientów tworzymy spółki prawa handlowego (w tym spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) oraz prowadzimy bieżącą obsługę ich działalności. Sporządzamy analizy dotyczące sytuacji finansowej i prawnej spółek. Pomagamy wspólnikom egzekwować ich prawa. Przygotowujemy oraz prowadzimy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Organizujemy działalność zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz rad pracowniczych.