Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym  i gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. 

Szczegóły

Specjalizacja:Zamówienia publiczne
Postępowanie cywilne
Prawo wekslowe
Profesja:aplikant adwokacki
Email:piotr.perlowski@gozdzperlowski.pl