buy-cash-coins-2116Dla naszych Klientów prowadzimy: negocjacje z kontrahentami, sprawy sądowe o zapłatę za towary i usługi oraz postępowania egzekucyjne (we współpracy z renomowanymi kancelariami komorniczymi). Mamy doświadczenie tak w prowadzeniu spraw o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, jak i organizowaniu kampanii postępowań uproszczonych i elektronicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw ze skargi pauliańskiej oraz przeciwko członkom zarządów upadłych spółek kapitałowych.