zamowieniapubliczneZamawiającym oferujemy pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego (na każdym ich etapie), w szczególności: sporządzamy specyfikacje istotnych warunków zamówienia w postępowaniach dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego; prowadzimy korespondencję z Wykonawcami; reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz we wszelkich innych postępowaniach, w tym postępowaniach sądowych.

Wykonawcom oferujemy: pomoc w tworzeniu dokumentacji przetargowej (w tym przygotowywaniu ofert); prowadzimy korespondencje z Zamawiającymi (w tym sporządzamy zapytania w trakcie postępowań o udzielenia zamówienia); tworzymy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych; reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych; doradzamy Wykonawcom we wszelkich sprawach – dotyczących tak procedury, jak i przedmiotu zamówienia.

Szybka pomoc

Specjalista:apl.adw. Piotr Perłowski
telefon:791 600 720
email:kancelaria@inzynieria-prawna.pl