www.rekojmia.com.pl 

Portal poświęcony odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady. Szczegółowo przedstawia za co odpowiada sprzedawca oraz co może zrobić kupujący, gdy zakupiona rzecz ma wadę.

likwidacjawww.likwidacja.info

Portal przedstawia zasady, jakimi powinno się kierować likwidując stanowiska pracy. Opisuje do kogo i w jaki sposób stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia oraz jak sporządzić oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

www.niezgodnosc.pl

Portal poświęcony odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową. Należy mieć na uwadze, że do umów zawartych po 25 grudnia 2014 r. należy stosować instytucję rękojmi za wady.

Nasze serwisy internetowe są tworzone, żeby przybliżyć poruszaną w nich tematykę prawną. W przypadku potrzeby bardziej zaawansowanej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu.