Sprawy przeciwko Aforti i Assay

Naszą ofertę kierujemy do osób, które chcą odzyskać pieniądze zainwestowane w Aforti, Assay oraz inne firmy, wykorzystujące w swojej działalności weksle jako zabezpieczenie zwrotu zainwestowanych środków.

Jeżeli macie Państwo problem ze zwrotem środków zainwestowanych we wskazany wyżej sposób, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw wekslowych przeciwko Aforti, Assay oraz kilkunastu innym, mniej znanym podmiotom. W związku z tym posiadamy aktualną wiedzę na temat sytuacji finansowej podmiotów, które przyjmowały wkłady pieniężne pod weksel, oraz działań, jakie w tej sprawie podejmują organy publiczne. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w sprawach wekslowych. W tej dziedzinie posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Weksle inwestycyjne od Aforti i Assay

Z tego artykułu dowiesz się na czym polega mechanizm pozyskiwania kapitału od konsumentów za pomocą weksli przez firmy takie jak Aforti i Assay oraz inne podobne firmy, a także najnowszych działaniach, jakie w tej sprawie podejmuje UOKiK.


Wstępna konsultacja jest bezpłatna. Działamy na terenie całej Polski.

Nasz zespół (zobacz: Zespół Prawa Wekslowego) składa się z adwokatów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie stosowania prawa wekslowego.

Układ w restrukturyzacji a dochodzenie roszczeń od poręczycieli wekslowych

Czy jeżeli w wyniku postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciele przyjmą zaoferowany przez dłużnika układ obejmujący należności z weksli, to czy wówczas możliwość dochodzenia roszczeń zostaje wstrzymana również wobec poręczycieli wekslowych?

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję