201606.24
0
0

Charakter prawny zobowiązania wekslowego.

ABSTRAKCYJNOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego to cecha, która decyduje o jego specyfice. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla obrotu prawnego. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego oznacza, że weksel odrywa się od podstawy ekonomicznej, w związku z którą weksel był wystawiony i wręczony.1 Dla ważności zobowiązania wekslowego nie jest bowiem istotne, czy istniało zobowiązanie będące przyczyną wystawienia…

201606.24
0
0

Ustawowe elementy weksla.

W myśl uregulowań polskiego Prawa wekslowego, aby dokument mógł być określany mianem weksla, musi obligatoryjnie zawierać określone elementy, zwane rekwizytami wekslowymi. Brak któregokolwiek z wymaganych przepisami prawa elementów skutkuje nieważnością weksla, co ma doniosłe konsekwencje na etapie sądowego dochodzenia roszczenia. Rygorystyczne przestrzeganie wymagań w zakresie rekwizytów wekslowych i bezwzględne określenie skutków ich braku stanowi przejaw formalizmu…

201606.24
0
0

Rodzaje weksli

Prawo wekslowe rozróżnia dokumenty o nazwie weksel trasowany i weksel własny, a także weksel niezupełny w chwili wystawienia, czyli weksel in blanco. Weksel in blanco może być wekslem trasowanym bądź wekslem in blanco. W obrocie gospodarczym spotykane są także określenia jak: weksel kaucyjny, weksel gwarancyjny, weksel komisowy, weksel zwrotny, weksel dyskontowy czy weksel piwniczny. WEKSEL…