Prawo weksloweWeksel - ogólnie

Ustawowe elementy weksla.

weksel_wzor_ozdobnyW myśl uregulowań polskiego Prawa wekslowego, aby dokument mógł być określany mianem weksla, musi obligatoryjnie zawierać określone elementy, zwane rekwizytami wekslowymi. Brak któregokolwiek z wymaganych przepisami prawa elementów skutkuje nieważnością weksla, co ma doniosłe konsekwencje na etapie sądowego dochodzenia roszczenia. Rygorystyczne przestrzeganie wymagań w zakresie rekwizytów wekslowych i bezwzględne określenie skutków ich braku stanowi przejaw formalizmu PrWeksl, będącego korelatem surowości odpowiedzialności wekslowej oraz daleko idących skutków uznania dokumentu za weksel.1

Ustawowe elementy weksla trasowanego zostały określone w art. 1 ustawy – Prawo wekslowe. Według tej regulacji weksel trasowany zawiera:

1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono,

2. polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

3. nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),

4. oznaczenie terminu płatności,

5. oznaczenie miejsca płatności,

6. nazwisko osoby, na rzecz której lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,

7. oznaczenie daty i miejsca weksla,

8. podpis wystawcy weksla.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 PrWeksl „Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki określone w art. 2 ust. 2, 3 i 4”. W kontekście tego przepisu uznaje się po pierwsze, że weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem, po drugie, w braku osobnego oznaczenia miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata, a po trzecie weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony
w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy.

Jeżeli chodzi o weksel własny, jego ustawowe elementy są określone w art. 101 Prawa wekslowego. Zgodnie z tym przepisem weksel własny zawiera:

1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono,

2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

3. oznaczenie terminu płatności,

4. oznaczenie miejsca płatności,

5. nazwisko osoby, na rzecz której lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,

6. oznaczenie daty i miejsca weksla,

7. podpis wystawcy weksla.

W myśl art. 102 ust. 1 PrWeksl, podobnie jak w przypadku weksla trasowanego, „Nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki określone w art. 2, 3 i 4”. W związku z treścią tej regulacji weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Ponadto, w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Co więcej, weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.


  • 1 J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo…, s. 54.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button