5. Zamówienie z wolnej ręki

Wyłączenie stosowania niektórych przepisów.

icons-842844_1280Przy zamówieniach z wolnej ręki, co do których nie istnieje obowiązek informowania Prezesa UZP oraz w przypadku zamówień, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych lub w zakresie działalności twórczej/artystycznej, a także takich, które udzielono w wyniku konkursu, zamawiający może nie stosować wymienionych w art. 67 ust. 4 p.z.p. przepisów ustawy. Zaliczać się do nich będą uregulowania dotyczące:

a) obowiązkowego powoływania komisji przetargowej (art.19-21 p.z.p);

b) wykluczenia wykonawcy z przyczyn, które zostały wskazane w art. 24 ust 1-3 p.z.p.;

c) ustawowych wymogów dotyczących przekazania wykonawcy informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 68 ust.1 p.z.p.).

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button