Kontakt telefoniczny: 505 853 465, Adres elektroniczny: sekretariat@gozdzperlowski.pl
 

accountant-1238598_1280Wszystkie sprawy naszych Klientów prowadzimy z uwzględnieniem aspektów podatkowych (albowiem mało jest takich zdarzeń prawnych, które nie miałyby żadnych konsekwencji podatkowych). Naszą specjalnością (i to na skalę ogólnopolską) jest prowadzenie spraw karnoskarbowych. Świat podatków i świat prawa karnego to dwa różne, bardzo rzadko stykające się światy. Mało jest osób, które mając wiedzę o podatkach mogłyby reprezentować podatników w sądzie karnym (doradcy podatkowi nie mogą tego robić). Jedną z takich osób jest Sławomir Góźdź. Jest on zarazem adwokatem, doradcą podatkowym i agentem celnym. czytaj więcej

Co się tyczy doradztwa podatkowego sensu stricto, to szukamy dla naszych Klientów optymalnych rozwiązań, przygotowujemy dla nich wnioski o interpretacje podatkowe reprezentujemy w postępowaniach podatkowych oraz sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W naszej działalności zajmujemy się kwestiami związanymi z opodatkowaniem podatkiem VAT (np. w budownictwie), podatkiem PIT (np. obsługą płatników w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), podatkiem CIT etc.