Doradztwo podatkowe

Świadcząc usługi doradztwa podatkowego, szukamy dla naszych Klientów optymalnych rozwiązań. Na ich zlecenie przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe, wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz wnioski o nadanie symbolu klasyfikacyjnego PKD i PKWiU. Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach podatkowych oraz sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W naszej działalności zajmujemy się kwestiami związanymi z opodatkowaniem podatkiem VAT, PIT i CIT, a także pomagamy rozwiązywać problemy i spory powstałe na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych.

Naszą specjalnością jest prowadzenie spraw karnoskarbowych. Podatki i prawo karne to dwie różne, nieczęsto stykające się dziedziny. Mało jest prawników, którzy posiadając odpowiednią wiedzę o podatkach, mogą reprezentować podatników w sądzie karnym (doradcy podatkowi nie mogą tego robić), a jest to ważne o tyle, że sędziowie pracujący w wydziałach karnych nie zawsze posiadają wiedzę na temat obrotu gospodarczego, co dotyczy w szczególności prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Dlatego w sprawach karnoskarbowych dobrze jest korzystać z pomocy adwokatów będących doradcami podatkowymi.

Zasady świadczenia usług doradztwa podatkowego: usługi świadczone są przez doradców podatkowych; wstępna konsultacja telefoniczna jest bezpłatna; usługi świadczone są w miejscu wybranym przez Klienta (może nim być siedziba Klienta).

Back to top button