Sławomir Góźdź
adwokat & doradca podatkowy

Absolwent II LO im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Aplikację Prokuratorską w Warszawie. Od 17 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. Przez 4 lata kierował działem prawnym firmy audytorskiej. Następnie rozpoczął własną praktykę adwokacką. Specjalizuje się w prawie podatkowym, wekslowym i transportowym. Obsługę prawną prowadzi w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Informacja na temat uprawnień zawodowych: adwokat (wpis na listę w dn. 04.02.2009 r. pod nr 2762); doradca podatkowy (wpis na listę w dn. 21.09.2010 r. pod nr 11462); agent celny (wpis na listę w dn. 05.02.2016 r. pod nr 012357)

Piotr Perłowski
adwokat & radca prawny

Absolwent I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Aplikację Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym  i gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Informacja na temat uprawnień zawodowych: adwokat (wpis na listę w dn. 19.05.2016 r. pod nr 6526 – obecnie niewykonujący zawodu); radca prawny (wpis na listę w dn. 15.02.2023 r. pod nr WA-16948).

Agata Łapińska
adwokat

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Aplikację Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, wekslowym, gospodarczym oraz prawie podatkowym. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Informacja na temat uprawnień zawodowych: adwokat (wpis na listę w dn. 07.07.2022 r. pod nr 10192).

Hubert Sumiła
aplikant adwokacki

Absolwent summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie realizuje Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie wekslowym, prawie cywilnym i prawie gospodarczym, w szczególności w prawie umów. Obsługę prawną prowadzi w językach polskim i angielskim. Informacja na temat uprawnień zawodowych: aplikant adwokacki (wpis na listę w dn. 01.01.2022 r. pod nr WAW/Apl/8702).

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję