Zespół Prawa Wekslowego

Wstępna konsultacja jest bezpłatna. Działamy na terenie całej Polski.

Zakres usług w sprawach wekslowych:

  1. Tworzymy weksle i deklaracje wekslowe.
  2. Pomagamy wierzycielom wekslowym wygrywać sprawy w sądzie, w szczególności: przygotowujemy strategie procesowe oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach nakazowych i egzekucyjnych.
  3. Pomagamy dłużnikom wekslowym wygrywać sprawy w sądzie, w szczególności: przygotowujemy zarzuty od nakazów zapłaty oraz wnioski o wstrzymanie ich wykonania.
  4. Reprezentujemy klientów (będących osobami pokrzywdzonymi wypełnieniem weksla in blanco niezgodnie z ich wolą) w postępowaniach karnych, w szczególności tworzymy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 270 § 2 k.k.

Nasz zespół składa się z adwokatów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie stosowania prawa wekslowego. Reprezentowaliśmy Klientów w ponad dwustu sprawach. Działamy na terenie całej Polski.

adwokat Sławomir Góźdź

Prawem wekslowym zajmuje się od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie procesowym, w szczególności blokowaniu wykonalności nakazów zapłaty oraz restrukturyzacjach obciążeń wynikających z zastosowania nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych bezpodstawnym wypełnieniem weksli in blanco. Niezależnie od zawodu adwokata wykonuje również zawód doradcy podatkowego oraz zawód agenta celnego. Jako jedna z niewielu osób w kraju zajmuje się doradztwem w obszarze podatkowych skutków tworzenia i stosowania weksli (w tym dokonywania płatności wekslem).

radca prawny Piotr Perłowski

Prawem wekslowym zajmuje się od 2011 roku. Autor strategii procesowych w kilkudziesięciu sprawach sądowych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym i gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym dużych podmiotów korporacyjnych. Świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję