Nasz zespół składa się z adwokatów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie stosowania prawa wekslowego. Reprezentowaliśmy Klientów w ponad dwustu sprawach. Działamy na terenie całej Polski.


adwokat Sławomir Góźdź

Prawem wekslowym zajmuje się od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie procesowym, w szczególności blokowaniu wykonalności nakazów zapłaty oraz restrukturyzacjach obciążeń wynikających z zastosowania nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych bezpodstawnym wypełnieniem weksli in blanco. Niezależnie od zawodu adwokata wykonuje również zawód doradcy podatkowego oraz zawód agenta celnego. Jako jedna z niewielu osób w kraju zajmuje się doradztwem w obszarze podatkowych skutków tworzenia i stosowania weksli (w tym dokonywania płatności wekslem).


adwokat Piotr Perłowski

Prawem wekslowym zajmuje się od 2011 roku. Autor strategii procesowych w kilkudziesięciu sprawach sądowych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym i gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym dużych podmiotów korporacyjnych. Świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Naszym Klientom oferujemy pełen zakres usług z dziedziny prawa wekslowego, w szczególności:

  1. Tworzymy weksle oraz deklaracje wekslowe (tj. umowy określające warunki wypełnienia weksli in blanco).
  2. Przygotowujemy strategie procesowe. Wnosimy powództwa z wnioskami o rozpoznanie spraw w postępowaniu nakazowym. Reprezentujemy wierzycieli wekslowych w sądzie.
  3. Przygotowujemy zarzuty od nakazów zapłaty oraz wnioski o wstrzymanie ich wykonania. Reprezentujemy dłużników wekslowych sądzie.
  4. Wierzycieli wekslowych, którzy dysponują tytułami wykonawczymi, reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych.
  5. Na zlecenie osób pokrzywdzonych wypełnieniem weksla in blanco niezgodnie z ich wolą tworzymy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Mamy zaszczyt oddać do Państwa dyspozycji Kompendium Prawa Wekslowego. Jest to serwis internetowy stworzony z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa wekslowego.


 Kliknij Tutaj

adwokaci
Góźdź & Perłowski

ul. Marynarska 19A piętro III
02-674 Warszawa

sekretariat@gozdzperlowski.pl
nr tel. 505 853 465