Skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

infolinia: 505 853 465

Wstępna konsultacja jest bezpłatna. Jeśli waga przedstawionej sprawy będzie tego wymagała, zaproponujemy Państwu pomoc prawną w pełnym wymiarze i opracujemy plan prowadzenia sprawy. Będzie ona świadczona pod nadzorem adwokatów będących również doradcami podatkowymi.

Niniejszy serwis jest przeznaczony dla osób i firm, które mają albo mogą mieć problem z odpowiedzialnością karnoskarbową, w szczególności dla przedsiębiorców, którym urząd skarbowy zamierza postawić zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego; dla osób, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa skarbowego i chcą się odnieść do aktu oskarżenia; dla menedżerów, których urząd skarbowy chce ukarać za błędy popełnione przez podwładnych; dla księgowych, których urząd skarbowy chce ukarać mandatem karnoskarbowym za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie; dla osób, którym doręczono wyrok nakazowy i chcą złożyć od niego sprzeciw; dla osób, które chcą złożyć skuteczny czynny żal.