201604.05
0
0

Tryby udzielania zamówień publicznych.

Tryby udzielania zamówień publicznych zostały w polskiej ustawie p.z.p. wymienione w art. 10. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że w żaden inny sposób nie można udzielić zamówienia publicznego. Podstawowymi trybami są (a)-przetarg nieograniczony i (b)-przetarg ograniczony. Ponadto po spełnieniu określonych w ustawie warunków, zamówienia można udzielić w trybie: (c)-negocjacji z ogłoszeniem, (d)-negocjacji bez ogłoszenia,…